Így működik az özvegyi nyugdíj igénylése.

Az özvegyi nyugdíj elhanyagolhatatlan részét képzi a házastársukat elvesztett felek jövedelmének, ám sokan nem tudják, pontosan hogyan működik az özvegyi nyugdíj kiosztásának a rendszere- ennek járt utána a Pénzcentrum.

Az özvegyi nyugdíj az elhunyt nyugdíjas, vagy nyugdíjban nem részesülő, ám arra jogosultságot szerzett, elhunyt személy házastársának, élettársának és elvált társának meghatározott keretek között járó nyugellátás. Az özvegyi nyugdíj esetében az állam figyelembe veszi az elhunyt életkorát és szolgálati idejét, az özvegyi nyugdíj feltételeinek pedig az elhunytnak és az özvegynek is egyaránt meg kell felelniük.

Az özvegyi nyugdíj igényelhetőségéhez a következő feltételek közül valamelyiknek teljesülnie kell az elhunytra vonatkozóan a halál időpontjában:

  • saját jogú nyugellátásban részesüljön, vagyis öregségi nyugdíjasként halt meg;
  • 22 és 25 éves kora között hunyt el minimum 4 év szolgálati idővel;
  • 25 és 30 éves kora között hunyt el minimum 6 év szolgálati idővel;
  • 30 és 35 éves kora között hunyt el minimum 8 év szolgálati idővel;
  • 35 és 45 éves kora között hunyt el minimum 10 év szolgálati idővel;
  • 45 évet betöltve hunyt el minimum 15 év szolgálati idővel.

Az özvegyi nyugdíj igénylésére az is jogosult, akinek elhunyt házastársa a meghatározott szolgálati időt nem teljesítette, de az alacsonyabb életkorhoz előírt szolgálati időt megszerezte, ezt követően pedig szolgálati idejében haláláig nem volt 30 napnál hosszabb megszakítás, nem számítva a keresőképtelenséget.

Mi számít szolgálati időnek a munkaidőn kívül?

  • a rokkantsági / baleseti rokkantsági nyugdíj és a rokkantsági ellátás;
  • a felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton folytatott tanulmányok időtartam 1998. január 1-ig, egy képesítésre vonatkozóan.

Az özvegyi nyugdíj özvegyre vonatkozó feltételei
Az özvegynek házastársnak vagy élettársnak kell lennie; élettársnak ez esetben az számít, akivel az elhunyt együtt élt haláláig.

Az özvegyi nyugdíj igénylése akkor indokolt, ha:

  • minimum egy éve megszakítás nélküli a kapcsolat és van egy közös gyerekük;
  • megszakítás nélkül minimum 10 éve együtt élnek;

Nem jogosult élettárs utáni özvegyi nyugdíj igénylésére az, aki az élettársi kapcsolat alatt özvegyi vagy baleseti özvegyi nyugdíjban részesült.
További feltétel, hogy ha a házasság megkötésekor az özvegy már elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, csak akkor jogosult az özvegyi nyugdíjra, ha már a párnak van gyermeke korábbi együttéléséből, vagy, ha a pár a házasságkötéstől számítva minimum 5 éven keresztül megszakítás nélkül együtt éljenek.

Öregségi nyugdíj elvált házastársnál
Elvált házastárs esetén egy évnél hosszabb ideje tartó különélésnél csak az jogosult az özvegyi nyugdíj igénylésére, aki az elhunyt házastárstól annak haláláig tartásdíjban részesült, ám az özvegyi nyugdíj összege nem lehet magasabb a tartásdíj értékénél.

Meddig folyósítható az ideiglenes özvegyi nyugdíj?

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az általános szabály szerint a házastárs halálától egy évig folyósítható.

Ettől eltérően, ha az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, az özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig, illetőleg fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén a gyermek harmadik életéve betöltésének napjáig jár.

Milyen mértékű az özvegyi nyugdíj?

Ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte vagy megváltozott munkaképességű, de saját jogú nyugellátásban nem részesül, az özvegyi nyugdíj 60 százaléka annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek), amely az elhunytat halála időpontjában öregségi nyugdíj címén megillette volna.

Ha az özvegy egyidejűleg saját jogú nyugellátásban korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban is részesül, vagy a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén került megállapításra az özvegyi nyugdíj, akkor az özvegyi nyugdíj a 30 százaléka annak az öregségi nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek), amely az elhunytat a halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

A 30 százalékos mértékű özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár.

Az özvegyi nyugdíj 3 típusa

Ideiglenes özvegyi nyugdíj jár az özvegynek a házastárs halálát követő 1 évig, 1,5 évnél fiatalabb gyermek esetén a gyermek 18 hónapos koráig, fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az özvegyi nyugdíj a gyermek 3. életévéig jár, ennek leteltével az ideiglenes özvegyi nyugdíjra való jogosultság lejár. Hány százalék az özvegyi nyugdíj ebben az esetben? Az ideiglenes özvegyi nyugdíj összege az elhunyt társ öregségi nyugdíjának 60%-a. Ez az ideiglenes nyugdíj nem jár automatikusan: az özvegynek kell megigényelnie, lehetőleg minél hamarabb. Az eljárás költségmentes.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűntével az özvegyi nyugdíj feléledhet (első feléledés)
Csak azok számára elérhető az özvegyi nyugdíj feléledése, akik az elhunyt társuk halálának időpontjában már betöltötték a nyugdíjkorhatárt; akiknek az egészségügyi állapota legfeljebb 50%-os; legalább 2 gyermeket vagy egy fogyatékos/tartósan beteg gyermeket nevelnek és az elhunyt jogán árvaellátásra jogosultak. Az özvegységi nyugdíj feléledése azokra is vonatkozik, akiknek a fenti események közül valamelyik feltétel létrejön életében a házastárs halálát követő 10 éven belül. Elvált özvegy esetében a feléledés csak akkor következik be, ha a feltételek egyike a különélés kezdetének időpontjától kezdve 10 éven belül következik be.

Az özvegyi nyugdíj feléledése életkor alapján is lehetséges: ha az özvegy az elhunyt fél halálától számolva 10 éven belül betölti az (haláleset évében megadott) öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor megkapják, ám a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának igénybevétele esetén nem jár. Ebben az esetben is az özvegynek kell leadnia az igénylést, ugyanis az özvegyi nyugdíj a feléledés esetén sem jár automatikusan.

Ha az özvegy egyéb járadékban nem részesül, az özvegyi nyugdíj összege ebben az esetben is 60%. Ha az özvegy részesül más ellátásban (pl. rokkantsági ellátás), akkor az özvegyi nyugdíj 30%-ra csökken.

Az özvegységi nyugdíj megszűnik, ha az özvegy az öregségi nyugdíjkorhatár előtt új házasságot köt. Megszűnik továbbá, ha felülvizsgálják munkaképességét és egészségi állapota meghaladja az 50%-ot, illetve, ha már nem illeti meg árvaellátás gyermektartás címén.

Végleges özvegyi nyugdíj (második feléledés)
Újra, véglegesen feléledhet az özvegyi nyugdíj, ha a megszűnés oka nem a házasságkötés volt, illetve, ha az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított 15 (a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén), illetve 10 (a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén) éves határidőkön belül betölti az elhunyt halála időpontjában irányadó nyugdíjkorhatárt, vagy egészségügyi állapota maximum 50%-ra romlik. Ez esetben is az özvegynek kell tisztában lennie az özvegyi nyugdíj igénylési kritériumaival és kezdeményezni az eljárást. Azt, hogy hány százalék az özvegyi nyugdíj, nem befolyásolja, hogy az első vagy a második feléledésről van szó: ugyanúgy 60% alapesetben, 30%, ha az özvegy részesül valamilyen más életjáradékban.

A részletes információk IDE KATTINTVA érhetők el.

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!