Beutaló nélkül nem fogják ellátni a beteget.

Bizonyos ellátásokat bármikor beutaló nélkül is igénybe vehetünk, de vannak olyan szakrendelések, ahová csak beutalóval mehetünk! Itt a lista!
A biztosított  orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelő által nyújtott:

  • bőrgyógyászati,
  • nőgyógyászati,
  • urológiai,
  • pszichiátriai és addiktológiai,
  • fül-orr-gégészeti,
  • szemészeti,
  • általános sebészeti és baleseti sebészeti,
  • onkológiai szakellátást.

Az előbb nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat

– a háziorvos, a házi gyermekorvos, valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,

– a járóbeteg-szakellátás orvosa,

– a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,

– az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,

– a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása és vezetése alá tartozó szervek orvosa,

– a büntetés-végrehajtás orvosa,

– a sorozó orvos,

– az orvosszakértői szerv szakértői bizottságai orvosa,

– az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,

– a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,

– az országos sportegészségügyi hálózat orvosa,

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa utalhatja be.

A biztosítottat

– MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be,

– PET-CT (pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti indikáció esetén,

– fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra a kezelőorvos,

– az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos, vagy annak kezdeményezésére háziorvos,

– krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa,

– rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa utalhatja be.

A biztosítottat – az adott szakma tekintetében – a progresszivitás figyelembevételével – a biztosított választása alapján

a) a biztosított bejelentett lakóhelye szerint, vagy
b) a biztosított bejelentett tartózkodási helye szerint, illetve
c) ha a beutaló orvos háziorvos, akkor az a) és b) pontban meghatározottakon túl a háziorvos telephelye (ennek hiányában székhelye) szerint
ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe lehet beutalni.

A beutaló orvos a fentiektől eltérően, az adott szakellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be a biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat. Ebben az esetben a szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a biztosítottat.

A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja tovább magasabb progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a biztosított ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!